majakka

Asiakkaat/kunder/clients

Kunder från föregående år/viime vuosien asiakkaita

Raseborgs stad/Raseporin kaupunki
Esbo stad/Espoon kaupunki
Helsingfors stad/Helsingin kaupunki
Yrkeshögskolan Novia
TBWA
Steinerskolans pedagoger
Tero Saarinen Company


"Löysin Marinan palvelut kun pohdin isoja uraan, elämään ja itseeni liittyviä kysymyksiä. Halusin isoa elämänmuutosta kaikilla rintamilla. Kysymyksiä oli ilmassa niin paljon että minusta tuntui että tarvitsin sparrausapua. Halusin jonkun jolle purkaa huolia ja pelkoja ja jonka kanssa sparrata omia ajatuksia ja olotiloja - jonkun, jolta saada rohkaisua ja vahvistusta elämänmuutoksen tekemiseen.
Marina tuntui heti oikealta ihmiseltä. Marinan ote on sydämellinen ja lämmin ja tapa olla asiakkaan kanssa on valmentava ja sparraava, tasa-arvoinen. Marinan kanssa syntyi heti luonnollinen ja hyvä kommunikaatiosuhde. Valmennus tapahtui niin henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse kuin on-linekin, mikä toimi minusta erittäin hyvin - sain apua silloin kuin sitä tarvitsin ja siinä muodossa mikä kulloinkin minulle parhaiten kävi. Valmennuksesta oli minulle erittäin paljon hyötyä ja se auttoi minua eteenpäin tilanteessani; rohkaisi toteuttamaan itseäni ja unelmiani ja uskomaan itseeni.
Sillä tiellä ollaan nyt ja hyvältä tuntuu "

Mari Nurmi
Uravalmentaja, Career coach


Ensam är inte stark. Ensam kan trassla in sig i sina tankar, och tro på dem.
Som ledare är man tyvärr ofta ensam, ensam med en vardag fylld av situationer som ska hanteras på olika sätt. Uppgifterna kan vara mångtydiga och man får leva med att beslut inte sällan måste fattas på osäkra grunder. Det krävs förmåga att se pragmatiskt och anpassa sig till vad som fungerar istället för att hålla fast vid principer. I allt detta krävs även diplomati, lugn, moral och en trygg identitet.

Ibland kan situationer kännas sådana att man nätt och jämt hålls vid ytan. Strömmarna är starka och man undrar hur man ska klara av detta utan att förgås. Vad är rätt? Hur får jag respekt? Hur hittar jag balans? Jag har varit i sådana situationer. Men jag har aldrig slutat tro på min förmåga. Inom mig har jag svaren, men de kan vara svåra att få fatt på. Tankarna är hårda, fördömande eller bara vilsna. Jag trasslar in mig.

Jag begärde arbetshandledning under en turbulent tid i den enhet jag då ledde. Jag behövde hjälp med att hitta till mina svar och jag var öppen för självreflektion. Marina blev min handledare. Merparten av handledningen skulle ske på distans. Detta var jag skeptisk till, men jag tänkte att jag kan ge det en chans eftersom jag upplevde Marina som en varm och lyhörd person med ett holistiskt och öppet synsätt. Relationen stämde!

Distanshandledningen visade sig fungera utmärkt. Jag fick bestämma tid och plats för vår dialog – för det var vad det handlade om – en dialog. Dialogen gör att processen kan bli mycket djup och kraftig, om jag tillåter den att bli det. Allt beror på min öppenhet, min vilja till reflektion och utveckling. Marina står för det äkta mötet. Hon kunde, med sina frågor, locka mig att söka svaren inom mig. Hon lyssnade, svarade an, stödde och utmanade. Det var ingen teknisk, på förhand uppgjord procedur, utan hon mötte mig där jag var, med det jag ville processa. Jag upplevde att jag för varje gång upptäckte stigar som ledde mig till mina svar.

Handledningen stärkte mig, inte bara i min yrkesidentitet, utan även som människa. Jag är ödmjukt tacksam för den styrka och självinsikt denna process gav mig. Tack Marina!

Bettina Backström-Widjeskog
PeD
Dåvarande enhetschef på Yrkeshögskolan Novia


"Efter år i terapi och ett ständigt molande ångestträsk träffade jag Marina. Inför Marina rasade min fasad ihop. Tillsammans nystade vi isär alla måsten och skulder. Marina är naturlig, positiv och har ett nytänkande. Hennes arbetssätt smittar av sig och inget känns längre hotfullt, avigt eller fel. Tänk vitt och brett säger hon, gör en ny egen cirkel, bryt det gamla, våga vara DU. Lev! Jag fick med mig verktyg i min back och nog har de kommit till användning också. Ibland när jag tumlar runt i gamla spår kan jag le åt mig själv och börja om. Förut hade jag sackat ihop och blivit fylld av mitt gamla jag.Och stannat där.Marina är inte rädd för det okända, hon är nyfiken på livet och vågar tänka nytt. Det var min lycka att få träffa henne, hon visade mig livet!"

Li Kesti
Företagare


Marina on ollut tukenani, henkisenä valmentajajani ja kanssakulkijani
lähes koko urani aikana. Olen suurimman osan ammattiurheilija ajasta asunut ulkomailla ja valmennus on ollut on-line sekä henkilökohtaisilla tapaamisilla kun olen ollut Suomessa kesät. Olen ikuisesti kiitollinen hänen henkisestä valmennuksesta ja tuesta.

Mies 46 v,
x-ammattiurheilija


Jag har gått i coachande handledning hos Marina både som en del av min egen coach utbildning och som arbetshandledning inom ramen för mitt professionella yrke. Jag upplever att Marina är som bäst just i de individuella samtalen. Där kommer hennes förmåga att aktivt lyssna och vägleda till egen insikt till sin rätta. Jag har haft stor behållning och nytta av våra samtal på många plan. Kan varmt rekommendera.

Birgitta Forsström
Prorektor & Chef för forskning och utveckling
Yrkeshögskolan Novia


Jag kan varmt rekommendera Marina som arbetshandledare.
Suosittelen lämpimästi Marinaa työohjaajana.

Bob Karlsson
bildningsdirektör – sivistystoimenjohtaja
Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki


Olen ammattitanssija ja koreografi. Marina on toiminnut henkisenä valmentajajani ja tukenani sekä Suomessa että ulkomailla ollessani.
Olen kiitollinen siitä miten hän on tukenut ja kannustanut minua varsinkin ulkomaanjaksollani kun olen ollut yksin. Kiitos Marina!

Nainen 34
ammattitanssija ja koreografi


Marina räddar själar och har hjälpt mig att få fotfäste efter de smällar jag fått mitt i livet. Hon har varit en vägledare som stött mitt inre helande, en räddande ängel. Jag är tacksam för att jag hittat henne och fått ta del av hennes insiktsfulla medmänsklighet.

Kvinna, 52 år Nyland.


I´m glad to recommend Marina & the Academy of Synthesis in Finland
for her work in the Psychosynthesis and spiritual psychology field in
Scandinavia. She´s doing a great work both as professional counselor and trainer!

Molly Young Brown
Ma, M Div
Psychosynthesis and Ecopsychology


I warmly recommend Marina and the Academy of Synthesis in Finland
and wish her luck in the great work she is doing for the Psychosynthesis in
Scandinavia.

Thomas Yeomanns
Ph.D, Director
Concord Institute


I wish Marina and the Academy of Synthesis all the best for the important work of Psychosynthesis in Scandinavia.

Piero Ferrucci
Psychoterapist, Philosopher

Print Email